Sunday, 12/07/2020 - 00:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Quý Đôn

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ vận động học sinh bỏ học trở lại lớp ( sau khi dịch ) Năm học 2019 – 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ vận động học sinh bỏ học trở lại lớp ( sau khi dịch )

Năm học 2019 – 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

 

  Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ chỉ đạo của Phòng GD – ĐT về việc kiểm tra và vận động học sinh sau mùa dịch đi học;

           Xét đề nghị của bộ phận phổ cập giáo dục trường THCS  Lê Quý Đôn .

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ vận động học sinh bỏ học trở lại lớp ( sau khi dịch )

Năm học 2019 – 2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

 

  Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ chỉ đạo của Phòng GD – ĐT về việc kiểm tra và vận động học sinh sau mùa dịch đi học;

           Xét đề nghị của bộ phận phổ cập giáo dục trường THCS  Lê Quý Đôn .

 

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Thành lập Tổ vận động học sinh bỏ học trở lại lớp sau mùa dịch, năm học 2019 - 2020 gồm các ông bà có tên sau đây:

(Có danh sách kèm theo)

          Điều 2. Tổ vận động học sinh bỏ học trở lại lớp năm học 2019 – 2020 có trách nhiệm đến từng hộ gia đình học sinh bỏ học theo danh sách, tiến hành vận động các em đi học trở lại .

          Thời gian vận động: Từ ngày 08/05/2020 (Thứ 6 ) đến ngày 13/05/2020 (Thứ 4).

          Các tổ phó tổ vận động học sinh bỏ học trở lại lớp liên hệ thư kí tổ vận động nhận hồ sơ vận động vào chiều ngày 07/05/2020 (lúc 15 giờ) và nhận trách nhiệm phân công của tổ trưởng;  tiến hành phân công tổ viên phụ trách để vận động. Các vấn đề phát sinh trong quá trình vận động phải liên hệ lãnh đạo nhà trường giải quyết. Báo cáo chậm nhất kết quả ngày14/05/2020 cho tổ trưởng và nộp biên bản cho phụ trách PCGD.THCS.

          Điều 3. Các bộ phận của trường THCS  Lê Quý Đôn  và các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Lợi

 

DANH SÁCH

Tổ vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, năm học 2019 - 2020

 (Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-THCS.LQĐ ngày 07/05/2020

của Hiệu trưởng trường THCS  Lê Quý Đôn .)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

01

Trương Triều Trung

P.HT

Tổ trưởng

02

Mai Hải Đăng

PCGD.THCS

Thư kí

03

Danh Hồng Tâm

                  TTr

Tổ phó tổ 1

04

Dương Như Thắm

GV

Tổ viên tổ 1

05

Hoàng Thị Lĩnh

GV

Tổ viên tổ 1

06

Huỳnh Thị Âu

GV

Tổ viên tổ 1

07

Nguyễn Chí Cầu

GV

Tổ viên tổ 1

08

Lê Viết Hởi

GV

Tổ viên tổ 3

09

Trần Văn Thành

GV

Tổ phó tổ 2

10

Trần Thị Ánh

GV

Tổ viên tổ 2

11

Nguyễn Thị Kim Hải

GV

Tổ viên tổ 2

12

Trần Trọng Đạt

GV

Tổ viên tổ 2

13

Trần Văn Điều

GV

Tổ viên tổ 2

14

Đỗ Thị Thắm

GV

Tổ viên tổ 2

15

Nguyễn Quốc Cường

GV

Tổ viên tổ 2

16

Nguyễn Thị Phương Linh

GV

Tổ phó tổ 3

17

Trần Công Danh

GV

Tổ viên tổ 3

18

Nguyễn Bích Như

GV

Tổ viên tổ 3

19

Trần Thị Mai

TTr

Tổ viên tổ 3

20

Nguyễn Thị Minh Thuận

GV

Tổ viên tổ 3

21

Nguyễn Văn Kiểu

GV

Tổ viên tổ 3

22

Nguyễn Thị Hương Giang

GV

Tổ viên tổ 3

23

Phạm Hồng Thắm

TTr

Tổ phó tổ 4

24

Trần Thanh Thùy

GV

Tổ viên tổ 4

25

Nguyễn Đức Lực

TP

Tổ viên tổ 4

26

Dương Văn Út Bẩy

GV

Tổ viên tổ 4

27

Trần Thị Thu Hà

GV

Tổ viên tổ 4

28

Lê Hoàng Hảo

GV

Tổ viên tổ 4

29

Ngô Thanh Tùng

GV

Tổ viên tổ 4

 

Danh sách gồm có 29  người

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 07 : 156
Năm 2020 : 1.043